0616091350 Instagram Whatsapp
Blog

Van een huis naar een thuis

Datum: 12-11-2018 Door: Steffie van den Broek Visie, bewust ouderschap
Datum: 12-11-2018 Door: Steffie van den Broek Visie, bewust ouderschap

Waarom jij zo belangrijk bent voor het gezin

‘Thuis is meer dan een huis, zo veel meer, zo veel meer dan een huis, het is thuis.’ Dit simpele kinderliedje wordt bij ons thuis vaak gezongen. Maar wat is dan ‘zo veel meer’? Best makkelijk te beantwoorden, toch? Het is heel persoonlijk. Voor iedereen anders. Bij ons is het de licht rommelige sfeer en lekkere drukte binnen ons gezin wat van ons huis een plek maakt waar je kunt zijn wie je bent. Ons gezin maakt ‘het huis’ een ‘thuis’.

Ik denk dat het heel belangrijk is voor elke ouder om bewust stil te staan bij het vormen van je thuis. Waarom? Omdat het je helpt om balans te vinden in het gezinsleven en het leven buiten je gezin. Het helpt je om prioriteiten te stellen en de focus te leggen op wat jullie echt belangrijk vinden. Het geeft rust en het helpt bij keuzes maken voor jezelf en je kinderen. Daarnaast is thuis de ‘basis’ van waaruit je de kinderen, doelgericht, groot brengt. Je wilt dan natuurlijk dat de basis sterk en veilig is, dit doe je niet zomaar even. Maar hoe vorm je nu bewust een thuis? 

Van je hart naar je handen 

Het gezin is een sleutel om van een huis een thuis te maken. Jij als ouder bent bepalend hoe dit eruit komt te zien. Jij bent het belangrijkste onderdeel bij het vormen van een ‘thuis’. Ten eerste omdat jij een beeld erbij hebt hoe jij van een huis een thuis wilt maken. Ten tweede omdat jij als ouder dat beeld in de praktijk brengt en meegeeft aan de kinderen. Ten derde omdat jij de positie hebt om dit proces te begeleiden, bij te sturen en aan te passen. Je ‘beeld’ kun je ook omschrijven als jouw ‘visie’. Om van je huis hét thuis te maken dat je voor ogen hebt is het belangrijk dat je visie en je handelen overéén komen. Even een voorbeeld. 

‘Moeder Marie heeft het beeld dat zij een open relatie heeft met haar kinderen (4 jr. en 8 jr.) waarin ze haar in vertrouwen nemen om te delen wat hen bezig houdt. De praktijk is dat Marie vaak op haar telefoon zit; aan tafel, in de woonkamer, na het avond eten, etc. De boodschap die ze hiermee afgeeft aan haar kinderen is dat ze afwezig is, geen tijd heeft om te luisteren. Haar kinderen vertellen kort wat ze gedaan hebben, maar vertellen niet  wat hen echt bezig houdt.’

In dit voorbeeld komt het duidelijk naar voren dat haar visie en het handelen niet overéén komen. De eerste stap is om duidelijk te hebben wat jouw visie is voor ‘thuis’ en bedenken hoe jij dit in de praktijk gaat brengen. De tweede stap is om de visie voor het gezin te gaan naleven. Wanneer je bewust hebt stil gestaan bij wat de visie is, kun je doelgericht aan de slag gaan. Het voorbeeld dat jij geeft is bepalend of het wordt opgepakt door de kinderen. 

‘Marie kan de keuze maken de telefoon weg te leggen wanneer de kinderen thuis zijn. Ook kan ze ervoor kiezen om elke dag een ‘één-op-één’ moment te hebben met haar kinderen. Zo bouwt ze aan de open relatie met haar kinderen. Het voorbeeld dat ze is en de boodschap die ze meegeeft draagt bij aan het beeld dat Marie heeft voor haar gezin.’

De derde stap is om regelmatig, van een afstandje, te kijken naar je ‘thuis’. Is de visie nog helder en zo ja, leven jullie er ook naar? Dit beeld over thuis is altijd in beweging en in ontwikkeling. Je groeit en ontwikkeld als mens; ouder & kind. Dit betekend dat de visie voor ‘thuis’ en hoe je hier praktisch handen en voeten aan geeft constant veranderd. Bijvoorbeeld: ‘Het liep thuis lekker en voelde precies goed aan, tot thuis ineens niet meer zo  vertrouwd en goed voelde als eerst. Of misschien voelt het  juist elke keer iets beter omdat je naar elkaar toe groeit in dit proces.’ Als ouder begeleid je dit proces, en pas je het aan waar nodig. Dit kun je alleen doen als je hier de tijd voor neemt, bij stil staat en bewust kiest hoe je het gezinsleven vorm geeft.

Vorm visie 

Hoe mooi het ouderschap ook kan zijn;  om een veilig thuis te creëren moet je hard werken. Om bewust van je huis een thuis te maken kun je als ouder, samen met je partner, actief en praktisch aan de slag gaan. Maar hoe en waar begin je? Hier een paar tips om je te inspireren en motiveren.  

  • Neem een avond, of zoveel avonden als je nodig hebt, om een duidelijk beeld te schetsen. Ga brainstormen, maak een moodboard. Schrijf jullie normen en waarden op, idealen, wensen en verlangens. Voor jezelf en voor de kinderen. 
  • Wees kritisch naar je huidige situatie. Wat gaat zoals je het zou willen en wat juist niet? Kijk naar wat je zou willen veranderen en wat je hierbij nodig hebt. 
  • Zet de karaktereigenschappen, kwaliteiten en kracht van jezelf, je partner  en je kinderen in bij het vormen van je visie. Ieder gezinslid neemt iets mee wat van jouw huis een ‘thuis’ maakt. Jullie zijn een team!
  • Neem iemand in vertrouwen en vorm de visie samen. Samen met je partner, zodat jullie op één lijn zitten. Maar als hij of zij er niet is, vind iemand die je vertrouwt en kijk samen naar  jouw beeld over ‘thuis’. 
  • Word praktisch! Zet achter je beeld de praktische handelingen die erbij aansluiten. Wees duidelijk hoe je je ‘thuis’ handen en voeten wilt geven. 

Jij bent belangrijk

Waar je ook staat in dit proces, het vormen van je ‘thuis’, het heeft altijd behoefte aan een rustmomentje. Jij als ouder staat centraal. Dus wees lief voor jezelf, neem de tijd die je nodig hebt om dit op een rijtje te krijgen en pak de ‘me-time’ om op te laden. Zo kun je het ‘thuis’ vormen dat je voor jezelf en de ander wilt. Jij bent het belangrijkste voor het gezin! 

Succes! 

Meer weten over het vormen van visie of wil je samen met mij een goede start maken? Ik help je graag. Contact opnemen